งานมอบรางวัลและปาร์ตี้
(I Aura Myanmar Awards 2022)