อีเว้นท์ออนไลน์
(Virtual Event CP Meiji Never give up for 10 Billion)